Visitor

Wednesday, July 9, 2014

Sujud Tilawah


Kemarin saya sempat melihat adik kecil Rasyid (Hafiz Indonesia 2014) usai membaca Suratul Alaq, ia bersujud—sujud tilawah namanya. Sebelumnya saya belum pernah mencaritahu atau bertanya kepada murabbi mengenai sujud tilawah ini. Ternyata, di dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat sajadah. Di antaranya:

QS. Al-A’raaf: 206
QS. Ar-Ra’d: 15
QS. Al-Nahl: 50
QS. Al-Isra’: 109
QS. Maryam: 58
QS. Al-Hajj: 18
QS. Al-Hajj: 77
QS. Al-Furqaan: 60
QS. An Naml: 26
QS. As-Sajdah: 15
QS. Shaad: 24
QS. Fushshilat: 38
QS. An-Najm: 62
QS. Al-Insyiqaq: 21
QS. Al-’Alaq: 19

Sujud tilawah dilakukan setelah kita membaca ayat-ayat sajadah.

Seperti pada hadist berikut ini:

“Apabila anak Adam membaca ayat Sajadah, lalu ia sujud; maka syaitan jatuh sambil menangis. Katanya, ‘Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud, lalu mendapat syurga. Aku disuruh sujud, tetapi aku menolak, maka untukku neraka.’”
(HR Bukhari dan Muslim)

Hukum sujud tilawah adalah sunah mu’akad.

Dari Umar r.a; Pada suatu hari Jum’at, Rasulullah SAW membaca Surah An-Nahl di atas mimbar, maka ketika sampai pada ayat sajadah, baginda lalu turun dan sujud. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Pada Jum’at berikutnya, dibacanya surah berkenaan, lalu apabila sampai pada ayat sajadah. Baginda SAW bersabda: “Wahai manusia, sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Tetapi sesiapa bersujud, dia telah melakukan yang benar. Dan sesiapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa.” (HR. Bukhari)


Syarat Sujud Tilawah

Suci badan, pakaian dan tempat sujud
Menutup aurat
Menghadap kiblat
Sujud setelah selesai membaca ayat sajadah
Dalam shalat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam bersujud tilawah. Gugur keahlian shalat berjamaah, jika tidak ikut bersujudBacaan Sujud Tilawah

Bacaannya adalah sebagai berikut: 


 “Aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku dengan kekuasaan-Nya dan kodrat-Nya. Maka Maha Suci Allah, Dialah sebaik-baik pencipta kejadian.”BERIKUT ADALAH CONTOH SUJUD TILAWAH KETIKA SEDANG MEMBACA AL-QUR'AN DALAM KEADAAN DUDUK: http://www.youtube.com/watch?v=Vt_KPthvc0g

http://www.youtube.com/watch?v=CVk1XfVJshw

http://www.youtube.com/watch?v=f9-oQp3oO50والله أعلم بالصواب

No comments:

Post a Comment